Instalacja BMS na Wydziale Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Zamawiający / Inwestor: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie