Instalacja BMS, teletechniczne w Zespole Budynków Obiektu Badawczo-Produkcyjnego Pol-Nil w Warszawie.

Zamawiający: LSMW Sp. z o.o. Total Life Science Solutions Oddział Polska