INSTALACJE AKPIA I ELEKTRYCZNE – PRZEBUDOWA I ROBUDOWA OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW ELBLĄG

INSTALACJE AKPIA I ELEKTRYCZNE
INWESTOR: INSTAL WARSZAWA
ZLECAJĄCY:  ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.