Instalacje automatyki dla zadania monitoring węzłów ciepłowniczych w Gdańsku.

Zamawiający / Inwestor: GPEC Gdańsk.