Instalacje teletechniczne w sali sportowej w Maszewku.

Zamawiający : Kaja Sp. z o.o. Gdańsk.
Inwestor : Urząd Gminy Wicko.