System telewizji CCTV, SSWiN i kontroli dostępu KD dla Instalacji Termicznej Przeróbki osadu (ITPO) w OŚ Gdańsk Wschód

Zamawiający: Elektromontaż Gdańsk S.A.
Inwestor: Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód