Zbiorniki wody pitnej „Sobieski” w Gdańsku instalacje elektryczne i teletechniczne

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. Włocławek
Inwestor: GIWK Gdańsk