AKPIA ELECTRICAL INSTALLATIONS – WATER TREATMENT PLANT ZŁOTNIKI

INSTALLATIONS: AKPIA ELECTRICAL INSTALLATIONS
EMPLOYER: ECOL UNICON SP. Z O.O.
CLIENT: ZŁOTNIKI MUNICIPALITY