Installation of measuring instruments with visualization of the Sewage Treatment Plant, Toruń

Employer: WTW
Client: Miejskie Wodociągi Toruń Sp.z o.o.