MODERNIZATION AND REDEVELOPMENT OF SEWAGE PUMPING P-10 STATION KIEŹLINY

INSTALLATIONS: AKPIA INSTALLATIONS
EMPLOYER: ECOL UNICON SP. Z O.O.
CLIENT: PWIK W OLSZTYNIE