MIEJSKIE WODOCIĄGI W CHOJNICACH

Centralny System Sterowania i Wizualizacji

Realizacja Centralnego Systemu Sterowania i Wizualizacji obejmuje swoim zakresem monitoring, wizualizację i sterowanie urządzeniami technologicznymi zlokalizowanymi w obrębie trzech obiektów:

  • Funka, w tym dziewięć studni głębinowych, Stacja Uzdatniania Wody oraz pompownia II-go stopnia,
  • Karolewo, w tym magazynowy zbiornik na 2000 m3 wody oraz pompownia III-go stopnia.
  • Plac Piastowski, w tym dwie studnie głębinowe, Stacja Uzdatniania Wody oraz pompownia II-go stopnia.

Geograficznie, Plac Piastowski znajduje się w centrum Chojnic (siedziba Miejskich Wodociągów), Karolewo leży tuż za granicami miasta, a Funka jest oddalona od Chojnic o około 7 kilometrów. Realizacja zadania wymaga zatem, zastosowania różnych metod przesyłania danych i komunikacji, takich jak: tradycyjne łącza kablowe, miedziane oraz komunikację radiową. Do wykonania zadania zastosowano też różne protokoły komunikacji: Modbus i Ethernet.
Poniższy rysunek, przedstawiający jeden z ekranów aplikacji wizualizacji, obrazuje schematycznie obiekty objęte Centralnym Systemem Sterowania i Wizualizacji.

Centralny System Sterowania i Wizualizacji

Realizacja Centralnego Systemu Sterowania i Wizualizacji obejmuje swoim zakresem monitoring, wizualizację i sterowanie urządzeniami technologicznymi zlokalizowanymi w obrębie trzech obiektów:

  • Funka, w tym dziewięć studni głębinowych, Stacja Uzdatniania Wody oraz pompownia II-go stopnia,
  • Karolewo, w tym magazynowy zbiornik na 2000 m3 wody oraz pompownia III-go stopnia.
  • Plac Piastowski, w tym dwie studnie głębinowe, Stacja Uzdatniania Wody oraz pompownia II-go stopnia.

Geograficznie, Plac Piastowski znajduje się w centrum Chojnic (siedziba Miejskich Wodociągów), Karolewo leży tuż za granicami miasta, a Funka jest oddalona od Chojnic o około 7 kilometrów. Realizacja zadania wymaga zatem, zastosowania różnych metod przesyłania danych i komunikacji, takich jak: tradycyjne łącza kablowe, miedziane oraz komunikację radiową. Do wykonania zadania zastosowano też różne protokoły komunikacji: Modbus i Ethernet.
Poniższy rysunek, przedstawiający jeden z ekranów aplikacji wizualizacji, obrazuje schematycznie obiekty objęte Centralnym Systemem Sterowania i Wizualizacji.

  1. Master’em Modbus’owym dla sieci ośmiu sterowników VersaMax Micro studni głębinowych (medium: skrętka ekranowana)
  2. Master’em Modbus’owym dla sterowników P1 i K2 typu VersaMax spełniających funkcję koncentratorów odpowiednio dla Placu Piastowskiego i Karolewa (medium: eter)
  3. komunikuje się przez Ethernet ze sterownikiem F2 VersaMax Micro i Stacją Operatorską zlokalizowanymi również na Funce (medium: skrętka ekranowana).

Ponadto, w trakcie realizacji III-go etapu robót, F1 przejmie sterowanie Stacją Uzdatniania Wody w Funce.
Sterownik oznaczony K2 VersaMax Micro, zlokalizowany w pompowni III-go stopnia w Karolewie, steruje pracą tej pompowni, a podłączony do niego radiomodem oprócz transmisji danych do Funki spełnia również rolę retransmitera danych z Placu Piastowskiego do Funki. Drugi kanał radiomodemu jest wykorzystany do zbierania sygnałów alarmowych o włamaniu bądź nieuprawnionym dostępie z obiektów: Lipowa i Budowlanych, które jak wszystkie inne sygnały są transmitowane dalej do Funki. Transmisja radiomodemowa działa oczywiście w obydwu kierunkach a powyższy opis ma przybliżyć jedynie hierarchię struktury systemu.

Struktura części sytemu zlokalizowanej na Placu Piastowskim jest po względem sprzętowym kopią rozwiązań z Funki. Ethernet spina Stację Operatorską ze sterownikiem P2 typu VersaMax Micro sterującym pracą pompowni II-go stopnia i sterownikiem P1 typu VersaMax docelowo mającym sterować Stacją Uzdatniania Wody. Sterownik P1 jest jednocześnie Master’em mikrosterowników studni głębinowych i Slave’m sterownika F1 w sieci głównej Modbus.
Mikrosterowniki wszystkich studni głębinowych, oznaczone F3x, sterują ich pracą oraz przekazują informacje o stanie pomp, sygnałach awaryjnych oraz wartości z ciągłych pomiarów poziomu, ciśnienia, przepływu i prądu silników pomp.
Sterowniki pompowni, oznaczone F2x, sterują pracą pompowni zachowując zadane wartości ciśnienia w sieci wodociągowej, przekazują informacje o stanach awaryjnych pomp oraz wartości z ciągłych pomiarów ciśnienia w sieci i prądów silników pomp.