ELEKTROCIEPŁOWNIA MATARNIA W GDAŃSKU

Elektrociepłownia Matarnia w Gdańsku powstała w miejsce starej ciepłowni węglowej, w jednej z Gdańskich dzielnic, Matarni. Nowy obiekt przejął zadania starego, czyli dostarczanie ciepła do pobliskich osiedli mieszkaniowych i mieszczącego się opodal centrum handlowego. Ponadto, jako produkt uboczny produkcji ciepła…

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

System Radiomodemowego Monitorowania Obiektów Technologicznych
Realizacja Systemu Radiomodemowego Monitorowania Obiektów Technologicznych obejmuje swoim zakresem monitorowanie stanu pracy urządzeń technologicznych, sterowanie nimi, sygnalizację stanów alarmowych, kontrolę wartości wielkości pomiarowych oraz wizualizację wymienionych zdarzeń…

MIEJSKIE WODOCIĄGI W CHOJNICACH

Realizacja Centralnego Systemu Sterowania i Wizualizacji obejmuje swoim zakresem monitoring, wizualizację i sterowanie urządzeniami technologicznymi zlokalizowanymi w obrębie trzech obiektów…