MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TORUNIU

INSTALACJE AKPIA I ELEKTRYCZNE

INWESTOR: TORUŃSKIE WODOCIĄGI

ZLECAJĄCY: HMK SP Z O.O.