Kompleks Biurowo-Usługowy Alchemia III w Gdańsku. Instalacja systemu telewizji CCTV, systemu kontroli dostępu KD i systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN.

Zamawiający/Inwestor : TORUS SP.Z O.O. SP. KOMANDYTOWA

Instalacja telewizji CCTV i kontroli dostępu na Terminalu Lotniczym w Gdańsku.Integracja systemu CCTV w oparciu o krosownice wizyjne oraz sieciowe

Port Lotniczy Gdańsk

Instalacja SAP, telewizji CCTV, kontroli dostępu oraz automatyki HVAC na obiekcie Półtechniki ZF Polpharma Starogard Gdański.

Zamawiający / Inwestor: ZF POLPHARMA Starogard Gdański S.A.

Instalacja automatyki BMS, SAP oraz elektryczna w modernizowanych pomieszczeniach produkcyjnych Form Suchych II – ZF Polpharma Starogard Gdański.

Zamawiający / Inwestor : ZF POLPHARMA Starogard Gdański S.A.

Instalacja SAP, kontroli dostępu i śluz w pomieszczeniach laboratorium R&D.

Zamawiający / Inwestor : ZF POLPHARMA Starogard Gdański S.A.

Instalacja SAP w obiekcie Ośrodka Radarowego w Gdańsku-Rębiechowie.

Zamawiający: KLIMAR.
Inwestor : Agencja Ruchu Lotniczego w Warszawie

Instalacje kontroli dostępu – obiekt biurowo-usługowy Arkońska etap I.

Zamawiający / Inwestor: TORUS Sp. z o.o. w Gdańsku.

Instalacje monitoringu CCTV i kontroli dostępu – Port Lotniczy Gdańsk.

Zamawiający / Inwestor: Port Lotniczy Gdańsk

Instalacja systemu sygnalizacji pożaru, CCTV, kontroli dostępu w budynku biurowo- magazynowym LPP w Pruszczu Gdańskim.

Zamawiający: ELEKTROBUDOWA S.A.
Inwestor : LPP Gdańsk

Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku NZOZ „ETER-MED” w Gdańsku.

Zamawiający / Inwestor : NZOZ „ETER-MED” Gdańsk

Instalacje kontroli dostępu, CCTV, SAP dla obiektu Magazyn Wysokiego Składowania II w ZF POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim.

Zamawiający / Inwestor : ZF POLPHARMA S.A.

Instalacje systemu bezpieczeństwa na obiekcie Arkońska Business Park etap II.

Zamawiający/Inwestor: Torus Inwestycje

Instalacje teletechniki i bezpieczeństwa dla bazy paliw PETROLOT Gdańsk.

Zamawiający : Petrolot Sp. z o.o.
Inwestor : Petrolot Sp. z o.o.

Modernizacja instalacji teletechnicznych i bezpieczeństwa w Magazynie Wysokiego Składowania, Polpharma, Starogard Gd.

Zamawiający : ZF Polpharma S.A.
Inwestor : ZF Polpharma S.A.

Instalacje BMS i teletechniczne w Laboratorium Jonów Ciężkich UW.

Zamawiający: M+W proces Industries
Inwestor: Uniwersytet Warszawski

Cargo Port Lotniczy Gdańsk – instalacje elektryczne i teletechniczne

Zamawiający: : Elwoz Sp. z o.o.
Inwestor : Port Lotniczy Gdańsk

Bowil – budynek produkcyjny wyrobów medycznych , produktów leczniczych i kosmetycznych Bowil Biotech we Władysławowie- instalacje elektryczne , teletechniczne i automatyki budynków

Zamawiający: Bowil sp. z o.o.
Inwestor : Bowil sp. z o.o.

Zbiorniki wody pitnej „Sobieski” w Gdańsku instalacje elektryczne i teletechniczne

HUSAR Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o. Włocławek
Inwestor: GIWK Gdańsk

Techniczne zabezpieczenie parkingu zakładowego

Zamawiający: ZF Plpharma S.A.
Inwestor: ZF Plpharma S.A.

Instalacje teletechniczne w obiekcie handlowym Biedronka Sopot.

Zamawiający : Kaja Sp. z o.o. Gdańsk.
Inwestor : Sieć Handlowa Biedronka.

Instalacje teletechniczne w budynkach mieszkalnych – Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk-Południe.

Zamawiający : FB Baranowski.
Inwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa Gdańsk-Południe.

Instalacje teletechniczne w Szkole Podstawowej na Osieku w Gdańsku.

Zamawiający : FB Baranowski.
Inwestor : Szkoła Osiek w Gdańsku.

Instalacje teletechniczne w sali sportowej w Maszewku.

Zamawiający : Kaja Sp. z o.o. Gdańsk.
Inwestor : Urząd Gminy Wicko.

Instalacje teletechniczne w sali sportowej w Chłapowie k.Władysławowa.

Zamawiający : Kaja Sp. z o.o. Gdańsk.
Inwestor : Urząd Miejski we Władysławowie.

Instalacje teletechniczne w budynku Centrum Informacji Turystycznej, Łeba.

Zamawiający : Kaja Sp. z o.o. Gdańsk.
Inwestor : Gmina Miejska Łeba.

Instalacje teletechniczne w budynku Brzegowej Stacji Ratownictwa, Łeba.

Zamawiający : Kaja Sp. z o.o. Gdańsk.
Inwestor : Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Modernizacja instalacji teletechnicznych w obiekcie Polpharma, Starogard Gd.

Zamawiający : ZF Polpharma S.A.
Inwestor : ZF Polpharma S.A.

Instalacje teletechniczne w obiekcie Polpharma, Starogard Gd.

Zamawiający : ZF Polpharma S.A.
Inwestor : ZF Polpharma S.A.

Instalacje teletechniczne w obiekcie klubowym, Sopot.

Zamawiający/Inwestor : Kombinat Artystyczny Sopot

Instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki – Budynek biurowy firmy KAJA.

Zamawiający / Inwestor: Przedsiębiorstwo Budowlane „ KAJA”

Instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki – Szkoła Osiek w Gdańsku.

Zamawiający : Przedsiębiorstwo Budowlane „ KAJA”

Instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki – Komenda Policji w Kartuzach.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowlane „ KAJA”
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Instalacja sygnalizacji pożaru – hotel FORMICA w Sobieszewie.

Zamawiający / Inwestor: FORMICA Sp. z o.o.

Instalacje elektryczne i automatyki dla hali sportowej w Sztumie.

Zamawiający: PO KAJA w Gdańsku
Inwestor : Urząd Miasta w Sztumie.

Instalacje elektryczne i automatyki dla obiektu hotel „BLICK” w Gdyni.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowlane „ KAJA”
Inwestor : spółka BLICK

Instalacje zabezpieczeniowe na Wydziale Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający / Inwestor: Uniwersytet Gdański

Instalacja kamer CCTV na terenie Portu Lotniczego Gdańsk-Trójmiasto.

Zamawiający / Inwestor: Port Lotniczy Gdańsk

Instalacje elektryczne i teletechniczne w kompleksie mieszkaniowo-usługowym „Za Słoneczną Bramą” w Gdańsku.

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Budowlane KAJA.
Inwestor : BUDNER Warszawa

Instalacje elektryczne i teletechniczne w głównym budynku produkcyjnym FSP „FILOFARM” w Bydgoszczy.

Zamawiający / Inwestor : Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM w Bydgoszczy.

Instalacje teletechniczne na obiekcie Budynek reprezentacyjny Kokoszkowy

Zamawiający / Inwestor: ZF POLPHARMA Starogard Gdański S.A.

Instalacja telewizji CCTV i kontroli dostępu na Terminalu Lotniczym w Gdańsku.Integracja systemu CCTV w oparciu o krosownice wizyjne oraz sieciowe rejestratory cyfrowe.

Zamawiający / Inwestor: Port Lotniczy Gdańsk