Instalacja SAP w obiekcie Ośrodka Radarowego w Gdańsku-Rębiechowie.

Zamawiający: KLIMAR.
Inwestor : Agencja Ruchu Lotniczego w Warszawie