Instalacja sygnalizacji pożaru – hotel FORMICA w Sobieszewie.

Zamawiający / Inwestor: FORMICA Sp. z o.o.