Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku NZOZ „ETER-MED” w Gdańsku.

Zamawiający / Inwestor : NZOZ „ETER-MED” Gdańsk