AKPIA ELECTRICAL INSTALLATIONS WASTEWATER TREATMENT PLANT CZERNIKOWO

Installations: AKPIA I ELEKTRYCZNE
EMPLOYER: MELBUD S.A.
CLIENT: GMINA CZERNIKOWO