INSTALACJE AKPIA I ELEKTRYCZNE – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW CZERNIKOWO

INSTALACJE AKPIA I ELEKTRYCZNE
INWESTOR: GMINA CZERNIKOWO
ZLECAJĄCY: MELBUD S.A.