INSTALACJA AUTOMATYKI CHŁODZENIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADACH NITRO-CHEM BYDGOSZCZ

INSTALACJE: AKPIA
INWESTOR: NITRO-CHEM S.A.
ZLECAJĄCY: PROMAR SP. Z O.O.