Installation BMS in Warsaw pharmaceutical plant “Polfa”.

Employer: WZF „POLFA” Warszawa
Client : WZF „POLFA” w Warszawie