Instalacja automatyki BMS w Warszawskich Zakładach Farmaceutycznych „POLFA”.

Zamawiający: WZF „POLFA” Warszawa
Inwestor : WZF „POLFA” w Warszawie