Automation of sewage flow to preliminary settling tanks – WWTP Gdańsk-Wschód

Employer/ Client: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.