Automatyka rozpływu ścieków na osadniki wstępne – OŚ Gdańsk-Wschód

Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.