System of CCTV, SSWiN, access control for the installation of thermal treatment of sludge in Gdańsk wastewater treatment plants- Gdańsk East

Employer: Elektromontaż Gdańsk S.A.
Client: Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód