INSTALACJE AKPIA I ELEKTRYCZNE – PRZEBUDOWA I ROBUDOWA OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW ELBLĄG

INSTALACJE AKPIA I ELEKTRYCZNE
INWESTOR: ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o.
ZLECAJĄCY: INSTAL WARSZAWA