INSTALACJE AKPIA I ELEKTRYCZNE – PRZEBUDOWA I ROBUDOWA OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW ELBLĄG

INSTALACJE AKPIA I ELEKTRYCZNE
INWESTOR: INSTAL WARSZAWA S.A.
ZLECAJĄCY: ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.