Instalacje automatyki i elektryczne dla obiektu Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk-Wschód.

Zamawiający: VEOLIA Water Systems Kraków
Inwestor : Gdańska Infrastruktura Wodno Kanalizacyjna