Instalacje automatyki i monitoringu dla kolektorów ścieków i przepompowni w Oczyszczalni Gdańsk Wschód.

Zamawiający : Elektrochem Grudziądz.
Inwestor : Gdańska Infrastruktura Wodno Kanalizacyjna.