Instalacje elektryczne na budowie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód II.

Zlecający: Doraco Sp. z o.o.
Inwestor: Gdańska Infrastruktura Wodno Kanalizacyjna