Instalacje teletechniki i bezpieczeństwa dla bazy paliw PETROLOT Gdańsk.

Zamawiający : Petrolot Sp. z o.o.
Inwestor : Petrolot Sp. z o.o.