MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TORUNIU

INSTALACJE: MODERNIZACJA SYSTEMOW AKPIA, INTALACJI ELEKTRYCZYCH
INWESTOR:  TORUŃSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O.
ZLECAJĄCY: MELBUD S.A