Modernizacja systemu BMS na obiekcie Ośrodka Kontroli Ruchu Lotniczego

Zamawiający: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Inwestor: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej