Oczyszczalnia Ścieków w Czersku – rozbudowa układu sterowania i wizualizacji – instalacje   automatyki przemysłowej

Inwestor: Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Czersku
Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Czersku