Zdalny nadzór nad obiektem CHP -System zdalnego zbierania danych i analizy, zdalny nadzór procesu oczyszczalni ścieków, instalacji termicznej przeróbki osadu (ITPO)

Zamawiający: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Inwestor : Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.