NZOZ ETER-MED  Gdańsk  – instalacje elektryczne w siedzibie

Inwestor: ETER-MED. Nieruchomości Sp.  z o.o.
Zamawiający: MJ Budownictwo Sp. z o.o.